Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

10.05.2019

Raport bieżący z plikiem 9/2019

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. H. Modrzejewskiej 30, w dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 10.30.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

33195153_2019_9_Zalacznik_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf

 

Wróć

Nasi klienci