Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

17.05.2019

Raport bieżący 11/2019

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki na nową trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynająca się w dniu 24 maja 2019 r.:

1) Wiesława Żyznowskiego - jako Prezesa Zarządu,

2) Leszka Michnowskiego - jako Wiceprezesa Zarządu,

3) Witolda Kruszewskiego - jako Członka Zarządu,

4) Moniki Żyznowskiej - jako Członka Zarządu,

tj. osób wchodzących również do tej pory w skład Zarządu Emitenta.

1) Wiesław Żyznowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii.

Był współzałożycielem i wspólnikiem spółki Firma Handlowa "MERCATOR" Żyznowski i Spółka, Spółka Jawna (później: Firma Handlowa "MERCATOR - MED" Żyznowski i Spółka, Spółka Jawna) oraz Mercator Med Spółka Akcyjna (od 1999 r. - Mercator Poligrafia S.A., obecnie Akiyama S.A.), w której pełnił w latach 1993-1998 funkcję prezesa zarządu, a w latach 2001-2007 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. W latach 1996 - 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Od 16 września 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą "Baza Wiesław Żyznowski".

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

2) Leszek Michnowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, magistrem ekonomii. Odbył studia MBA organizowane przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu pod auspicjami: Limburgs Universitair (Belgia), University of Limerick (Irlandia) i Groupe ESC Marseille-Provence (Francja) i posiada dyplom MBA. Ukończył Studium Podyplomowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny.

W latach 1991-1997 kierował kontraktami usługowymi spółki Budexpol Sp. z o.o. wykonującej zlecenia dla Centrali Handlu Zagranicznego Polservice w Egipcie; pracował dla agendy ONZ (UNIDO) na stanowisku Liaison Officer. W latach 1997-2003 kierował przedstawicielstwem duńskiej firmy SMS A/S w Polsce, prowadząc projekty inwestycyjne dla klientów w Polsce oraz reprezentując niemieckich partnerów SMS A/S w Polsce (Lurgi Group). W latach 2003-2007 zarządzał Pionem Łańcucha Dostaw w firmie Atlantic Sp. z o.o.; był prezesem i dyrektorem zarządzającym spółki produkcyjnej VIS Production Sp. z o.o. W latach 2007-2011 zarządzał pionem operacyjnym spółki Selena FM S.A.; był prezesem i pierwszym dyrektorem zarządzającym spółki Selena (China) Nantong Building Materials Co. Ltd. Od 2011 r. związany z grupą Mercator Medical S.A., początkowo jako prezes zarządu (CEO) Mercator Medical (Thailand) Ltd.; od 2013 r. Wiceprezes Zarządu Emitenta.

Leszek Michnowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz jest wspólnikiem i członkiem zarządu ITANO Sp. z o.o. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

3) Witold Kruszewski ukończył w 1999 r. studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Wydziale Finansów, na Kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Przebieg kariery zawodowej:

1999 - 2002 Arthur Andersen Sp. z o.o., Senior Consultant,

2002 - 2007 NOMI S.A., Kontroler Finansowy, Dyrektor Finansowy,

2007 - 2011 Mix Electronics S.A., Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu,

2011 - 2013 Baltona S.A., Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu,

od 2013 Dyrektor Finansowy Mercator Medical S.A.,

od 2015 r. Członek Zarządu Mercator Medical S.A.

Witold Kruszewski prowadzi ponadto jednoosobową działalność gospodarczą; nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

4) Monika Żyznowska ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku indianistyka, uzyskała również licencjat na Wyższej Szkole Biznesu, National-Louis University w Nowym Sączu na Wydziale Zarządzania.

Od 2010 r. związana jest z Mercator Medical S.A., gdzie pracowała kolejno na stanowiskach Asystenta Sprzedaży, Asystenta Zarządu, Treasury Managera, Kierownika Biura Zarządu oraz Business Coordination Managera. Od 2018 r. (CEO) Mercator Medical (Thailand) Ltd.

Nie prowadzi działalności wobec działalności Emitenta i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

Wróć

Nasi klienci