Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

07.06.2019

Raport bieżący 15/2019

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 r.:

1) Anabaza Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) - liczba przysługujących głosów: 10.482.714, procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 93,88%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 71,33%.

 

Wróć

Nasi klienci