Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

07.06.2019

Raport bieżący 16/2019

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 r. powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1) Urszula Żyznowska,

2) Jarosław Karasiński,

3) Marian Słowiaczek,

4) Gabriela Stolarczyk-Zadęcka,

5) Piotr Solorz.

1) Urszula Żyznowska ukończyła Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydział w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra sztuki. Odbyła studia podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA" prowadzone przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do 2007 roku pełniła funkcję członka rady nadzorczej Mercator Poligrafia S.A. (obecnie Akiyama S.A.). Od 2010 roku pełni funkcję dyrektora w Anabaza Ltd. Od 2004 r. członek Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., od 2010 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Pełnomocnik ds. inwestycji w firmie Baza Wiesław Żyznowski. Autorka książek o regionie wielickim, wspólnie z mężem prowadzi działalność wydawniczą. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

2) Jarosław Karasiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej - specjalizacja nawigacja morska, studiował dodatkowo na Uniwersytecie Gdańskim - specjalizacja ekonomika transportu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów, matematyki bankowej, analiz finansowych, kontrolingu i podatków. Posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2014). Od 2004 r. prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem finansowym. Przeprowadził liczne przeglądy finansowe due diligence i wyceny dla inwestorów. Zasiada w radzie nadzorczej MDI Energia S.A. Był członkiem rad nadzorczych Globe Trade Centre S.A. (2013-2016), Armatura Kraków S.A. (2012-2015), BOMI S.A. (2011-2012) Projprzem S.A. (2010-2016), JHM Development S.A. (2012-2016), BRIJU S.A. (2016-2017). Pracuje w Polskim Związku Piłki Siatkowej przy rozliczaniu projektów dotacyjnych. W latach 2002-2004 Kontroler Finansowy Grupy Brasco S.A. W latach 2000-2002 związany z Wirtualna Polska S.A. jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Doradca Zarządu. Od 1996 do 2000 r. jako Wicedyrektor Bankowości Inwestycyjnej w Access/Rothschild Corporate Finance Polska zajmował się doradztwem w zakresie pozyskiwania finasowania. W latach 1994-1996 pracownik Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Wcześniej związany z grupą logistyczną A.P. Møller-Maersk. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

3) Marian Słowiaczek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Posiada specjalizację I i II stopnia z chirurgii ogólnej oraz certyfikat PTU z diagnostyki ultrasonograficznej. Uzyskał również stopień naukowy doktora nauk medycznych. W latach 1975-1985 był pracownikiem I Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Od 1985 do 2007 roku pracował w III Katedrze Chirurgii Ogólnej oraz na Wydziale Pielęgniarskim CM UJ (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu), gdzie zajmował się organizacją studiów Ratownictwa Medycznego. Jest zatrudniony w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na stanowisku starszego asystenta. Od ponad 40 lat wykonuje zawód lekarza-chirurga. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą "Marian Słowiaczek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska". Jest także wspólnikiem spółki Centrum Medyczne Diagnoza Anna Błażewska-Gruszczyk, Marian Słowiaczek Spółka jawna. Od 2013 roku członek Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

4) Gabriela Stolarczyk-Zadęcka jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku Psychologia Biznesu. Ukończyła również studia podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Odbyła również szereg szkoleń w zakresie finansów, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i zarządzania projektami. W latach 1988-1995 pracowała w Domach Towarowych Centrum S.A. na stanowisku księgowej, a następnie samodzielnej księgowej. W latach 1995-2006 była zatrudniona w Pepsi Cola General Bottlers sp. z o.o. na stanowiskach Accounting Clerk i Payroll Clerk, a następnie Finance & Administrative Manager oraz Senior Audytor. Od 2006 do 2013 r. pracowała w EmiTel sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Audytu oraz Kierownika Projektu. W latach 2015-2016 była zatrudniona w Kompanii Węglowej S.A. jako Dyrektor Audytu - doradca, a od 2016 pracuje w PGE Dystrybucja S.A. jako Dyrektor Departamentu HR. W latach 2011-2014 prowadziła również własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego, audytu i szkoleń. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

5) Piotr Solorz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł magistra prawa i magistra geografii. Jest m.in. członkiem zarządu i wspólnikiem Addventure spółka z o.o. w Krakowie, wspólnikiem Addventure spółka z o.o. i Wspólnicy sp.k. w Krakowie, członkiem rady Nadzorczej ML System S.A. w Zaczerniu. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W przeszłości był m.in. członkiem zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. w Krakowie (obecnie TRIGON Dom Maklerski S.A.), członkiem rad nadzorczych PENETRATOR TFI S.A. w Krakowie, Intersport Polska S.A. w Cholerzynie oraz OTCF sp. z o.o. w Wieliczce. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

Wróć

Nasi klienci