Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

11.07.2019

Raport bieżący 18/2019

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent"), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta przedstawia szacunkowe wyniki finansowe Grupy Emitenta w drugim kwartale 2019 roku.

Zarząd Emitenta wstępnie szacuje, że w drugim kwartale 2019 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 136,5 mln zł, wobec 88,3 mln zł w II kw. 2018 r. (wzrost o 55% r/r) oraz 121,2 mln zł w I kw. 2019 r.,

2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 6,8 mln zł, wobec 8,0 mln zł w II kw. 2018 r. (spadek o 14% r/r) oraz 1,8 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost 3,7-krotny),

3) skonsolidowany zysk netto: około 1,2 mln zł, wobec 0,3 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r. (wzrost o 301% r/r) oraz wobec 2,9 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. (wzrost o 4,1 mln zł k/k).

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2019 przewidywana jest na dzień 16 września 2019 r.

 

Wróć

Nasi klienci