Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

16.09.2019

Mercator Medical z dobrym drugim kwartałem 2019 roku


Mercator Medical, producent i dostawca rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, zwiększa realizowane marże przy kontynuacji trendu dynamicznego wzrostu skali działania. W II kwartale br. skonsolidowane przychody spółki przekroczyły 136 mln zł (+54% rok do roku), przyspieszając względem I kwartału (+36% rdr). Co więcej, wynik EBITDA drugiego kwartału (6,9 mln zł) był mniejszy niż przed rokiem jedynie o 15%, podczas gdy rezultat pierwszego kwartału był aż 77% na minusie rok do roku. Wzrost wyniku EBITDA w ujęciu kwartał do kwartału to 5,1 mln zł (+289%)

- Konsekwentnie realizujemy procesy optymalizacji operacyjnej i kosztowej. Dostosowujemy również politykę handlową do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego i walutowego. W rezultacie w II kwartale uzyskaliśmy zdecydowanie lepsze wyniki niż w I kwartale, w którym mieliśmy do czynienia z kumulacją negatywnych czynników o charakterze zarówno wewnętrznym (zbyt optymistycznie zaplanowane zapasy towarów dystrybucyjnych), jak i zewnętrznym: niekorzystnym zmianom cen surowców i kursów walutowych, a także zmianom rynkowych cen rękawic i struktury popytu na nie – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

- Naszym celem jest dalszy wzrost generowanych marż przy kontynuacji zwiększania skali działalności. W II kwartale osiągnęliśmy 5% rentowności na poziomie EBITDA, podczas gdy kwartał wcześniej było to 1,5%. Jesteśmy przekonani, iż nasz cel dojścia do 10% rentowności EBITDA jest realny  – dodaje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Analizując wyniki Grupy Mercator Medical na poziomie brutto i netto należy zwrócić uwagę na zwiększone rok do roku koszty finansowe z racji przeprowadzonej inwestycji w moce produkcyjne (zakład rękawic z lateksu syntetycznego), a także czysto księgowy (niegotówkowy) odpis aktywa podatkowego z racji niższych niż oczekiwane możliwości wykorzystania korzyści, wynikających ze zwolnienia podatkowego w Tajlandii. Ten ostatni czynnik spowodował, że w zakresie wyniku netto opublikowane właśnie rezultaty różnią się od szacunków zaraportowanych 11 lipca 2019 r. W zakresie przychodów oraz EBITDA rezultaty są zbieżne z szacunkami.

- Nasze wskaźniki finansowe można ocenić jako stabilne i bezpieczne, są też w pełni akceptowane przez instytucje finansujące. Działamy długoterminowo, mamy ambitne cele na przyszłość – podkreśla Witold Kruszewski.

W kontekście kolejnych kwartałów warto zauważyć uruchomienie z początkiem września systemu zamkniętego obiegu wody w tajlandzkiej fabryce rękawic Grupy Mercator Medical. Inwestycja o wartości 46,1 mln batów tajlandzkich (około 7 mln zł) wpisuje się w strategię bezpiecznego rozwoju Grupy Mercator Medical oraz optymalizacji działalności operacyjnej.

- Instalacja obiegu wody technologicznej, wykorzystywanej przy produkcji rękawic, uniezależni nas od sezonowych wahań poziomu wód w studniach. Nie będziemy też ponosić kosztów dostarczania wody od zewnętrznych dostawców w najbardziej suchych okresach roku – wskazuje Monika Żyznowska,  Członek Zarządu Mercator Medical i Prezes Zarządu Mercator Medical (Thailand).

Poza aspektem strategicznym oraz ekonomicznym jest to również inwestycja proekologiczna. Stacja oczyszczania wody Grupy Mercator oparta jest na wstępnym osadniku, membranach ultrafiltracji i membranach systemu odwróconej osmozy. Jej wydajność to 2.000 metrów sześciennych czystej wody na dobę przy napływie 3.000 metrów sześciennych ścieków.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 117 mln zł; ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na około 5 mld rękawic rocznie. Mercator Medical posiada Centrum Logistyczne w Brześciu Kujawskim, a firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w blisko 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

 

Wróć

Nasi klienci