Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

11.10.2019

Mercator Medical z rekordowym trzecim kwartałem

 

Wybrane rezultaty finansowe:

Mercator Medical, producent i dostawca rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, opublikował wstępne szacunkowe dane finansowe za trzeci kwartał br. Wynika z nich, że spółka zanotowała najwyższe w swojej historii wartości kwartalnych skonsolidowanych przychodów i EBITDA. Szacunkowe przychody wzrosły o około 30% w ujęciu rok do roku, do 145,0 mln PLN, a wynik EBITDA – o 16% rdr, do 8,5 mln PLN.

- W trzecim kwartale wypracowaliśmy szacunkowo aż dwucyfrowe wzrosty wyniku EBITDA po kumulacji wielu negatywnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych w pierwszym kwartale i skokowej odbudowie rentowności w drugim kwartale. Jesteśmy zadowoleni z efektów zmian polityki handlowej oraz pierwszych benefitów z programu optymalizacji kosztowej, który od przyszłego roku powinien oznaczać już około 12 mln PLN oszczędności rocznie – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Z kolei na szacowany wynik netto trzeciego kwartału, zbliżony do zera, największe negatywny wpływ miało umocnienie dolara wobec złotego (potencjał do odwrócenia trendu w kolejnych okresach) oraz amortyzacja i koszty finansowe, ponoszone w związku z przeprowadzonym programem inwestycyjnym (fabryka rękawic nitrylowych).

Raport okresowy za trzeci kwartał 2019 roku Mercator Medical opublikuje 29 listopada br.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 117 mln zł; ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na około 5 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w blisko 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

 

Wróć

Nasi klienci