Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

23.10.2019

Raport bieżący 27/2019

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że łączna wartość umów zawartych przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. ("MMT"), jednostkę zależną od Emitenta, z Ammex Corp. z siedzibą w Kent, Waszyngton, USA ("Ammex") w okresie od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia 22 października 2019 r. wyniosła, w przeliczeniu na złote, 51.140 tys. zł, tj. przekroczyła 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Przedmiotem tych umów są dostawy na rzecz Ammex rękawic produkowanych w fabryce należącej do MMT. Umowy są zawierane na warunkach powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

 

Wróć

Nasi klienci