Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

29.11.2019

Mercator Medical poprawia wyniki z każdym kwartałem 2019 roku

Wybrane rezultaty finansowe:

Mercator Medical, producent i dostawca rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, konsekwentnie realizuje cel poprawy wyników finansowych przy kontynuacji wzrostu skali działania. W III kw. br. sprzedaż wzrosła o 30% w ujęciu rok do roku, do 145,2 mln PLN, a wynik EBITDA – o 15% rdr, do 8,4 mln PLN.

- Poprawiliśmy znacznie marże w segmencie dystrybucji, zainicjowaliśmy wiele projektów oszczędnościowych w segmencie produkcji oraz elastycznie reagowaliśmy na zmieniające się otoczenie rynkowe i walutowe. W efekcie pomimo nadal niesprzyjających czynników zewnętrznych wyraźnie poprawiliśmy wyniki operacyjne nie tylko kwotowo, ale również pod względem wypracowanej marży. Pełne korzyści z programu optymalizacji kosztowej, szacowanego na 12 mln PLN rocznie, zamierzamy uwolnić w przyszłym roku – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Z kolei na zysk netto trzeciego kwartału (1,3 mln PLN) największy negatywny wpływ miało umocnienie dolara wobec złotego (potencjał do odwrócenia trendu w kolejnych okresach) oraz amortyzacja i koszty finansowe, ponoszone w związku z przeprowadzonym programem inwestycyjnym (nowa fabryka rękawic nitrylowych).

- Na poziomie netto również prezentujemy pozytywny trend z kwartału na kwartał. Po stracie w I kwartale i 355 tys. PLN zysku w drugim kwartale, w minionym okresie sprawozdawczym zanotowaliśmy wzrost o ponad 260% w ujęciu kwartał do kwartału, pomimo znacznie wyższych kosztów finansowych netto – komentuje CFO Witold Kruszewski.

Długoterminowym celem Grupy Mercator jest realizacja marży EBITDA na poziomie 10%.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 117 mln zł; ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na około 5 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w blisko 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

 

Wróć

Nasi klienci