Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

18.03.2020

Raport bieżący 10/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. w godzinach popołudniowych Minister Zdrowia zmienił po raz kolejny wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzupełniając ten wykaz ponownie m.in. o podstawowe wyroby znajdujące się w ofercie handlowej Emitenta (rękawice, maski rękawice chirurgiczne, rękawice zabiegowe, obłożenia chirurgiczne, maski chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i fartuchy włókninowe), w związku z czym wg aktualnego stanu prawnego zamiar zbycia lub wywozu tych wyrobów ponownie podlega procedurze zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, któremu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamierzonego zbycia lub wywozu.

Wg uzyskanych informacji, począwszy od 18 marca 2020 wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu granicznym pomiędzy Malezją a Tajlandią, w związku z czym import drogą lądową surowców do produkcji jest w tej chwili niemożliwy. Fabryka należąca do grupy Emitenta ma zabezpieczone surowce na produkcję do 23 marca 2020. Emitent podjął niezbędne działania w celu zapewnienia alternatywnych kanałów dostaw surowców, nie można jednak wykluczyć konieczności chwilowego istotnego ograniczenia produkcji. Wg posiadanych informacji fabryki rękawic w Malezji prowadzą działalność.

Z racji dynamiki zmian, Emitent nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu w wiarygodny sposób oszacować skutków powyższych zmian na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta oraz jego grupy kapitałowej w dłuższym okresie.

 

Wróć

Nasi klienci