Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

19.03.2020

Raport bieżący 11/2020

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raportach bieżących nr 9/2020 z dnia 17 marca 2020 r. oraz 10/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że wg informacji uzyskanych od dostawców, fabryki rękawic w Malezji zostały zmuszone do ograniczenia zatrudnienia o ok. 50%, prawdopodobnie na okres do 31 marca br. Działania te z dużym prawdopodobieństwem spowodują istotne zaburzenia na światowych rynkach rękawic medycznych, w tym ograniczenie podaży i wzrost cen od dostawców.

Emitent dysponuje zapasami rękawic w magazynach, a ponadto w najbliższym czasie spodziewa się dostaw, które są w drodze, jednakże nie może wykluczyć przejściowej znaczącej przewagi popytu nad podażą rękawic.

Pomimo zamknięcia granic z Malezją, zlokalizowana w Tajlandii fabryka rękawic należąca do grupy Emitenta pracuje w tej chwili bez zakłóceń i ma zabezpieczone surowce na produkcję do 25 marca 2020 r. Emitent podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia alternatywnych kanałów dostaw surowców, nie można jednak wykluczyć konieczności chwilowego istotnego ograniczenia produkcji.

 

Wróć

Nasi klienci