Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

03.06.2020

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o dywidendzie i skupie akcji

Łącznie 36 mln zł wypłaci Mercator Medical w ramach dywidendy i skupu akcji własnych. Zdecydowali o tym dzisiaj w stosownych uchwałach akcjonariusze podczas Walnego Zgromadzenia. Dzień dywidendy został ustalony na 19 czerwca, a wypłata 50 gr na akcję (łącznie 5,3 mln zł) nastąpi 26 czerwca. Z kolei na skup akcji własnych spółka przeznaczy 30,7 mln zł, a ustalone widełki cenowe to 1-54 zł za walor.

- Naszą intencją jest dzielenie się sukcesem z akcjonariuszami. Mając na uwadze ograniczenia w wypłacie dywidendy za rok 2019, postanowiliśmy wykorzystać możliwości skupu akcji własnych. Zamierzamy przeprowadzić go możliwie szybko z pełną przejrzystością procesu i równością wszystkich akcjonariuszy, którzy zdecydują się na sprzedaż akcji – podkreśla dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Przejrzystość działania spółki widoczna była również na etapie przygotowywania propozycji transferu gotówki do akcjonariuszy. Pełne projekty uchwał wraz z propozycjami liczbowymi były znane przed Walnym Zgromadzeniem, a samo wydarzenie - odbywające się w Krakowie - było transmitowane na żywo.

Warto zauważyć, że Mercator Medical dzieli się sukcesem także z potrzebującymi, wspierając m.in. narodową walkę z COVID-19 środkami ochrony osobistej. Łącznie od marca przekazanych zostało już 50 tys. maseczek i blisko 700 tys. rękawic diagnostycznych dla Komendy Głównej Policji, szpitali w Krakowie, Bielsku-Białej, Szczecinie i Poznaniu, Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa, domów pomocy społecznej w powiecie krakowskim, Fundacji Sióstr św. Dominika, Agencji Rezerw Materiałowych, Ministerstwa Zdrowia.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

 

Wróć

Nasi klienci