Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

05.06.2020

Raport bieżący 24/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Spółka") informuje o zasadach wypłaty uchwalonej dywidendy:

1) wysokość uchwalonej dywidendy: 5.294.550,00 zł,

2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),

3) liczba akcji objętych dywidendą: 10.589.100,

4) dzień dywidendy: 19 czerwca 2020 r.,

5) termin wypłaty dywidendy: 26 czerwca 2020 r.

W przypadku gdy do dnia dywidendy Spółka wyda dokumenty nowych akcji Spółki osobom uprawnionym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej (...), łączna kwota dywidendy określona w ust. 1 zostanie odpowiednio podwyższona, przy czym kwota dywidendy na jedną akcję (0,50 zł) nie ulegnie zmianie.

 

Wróć

Nasi klienci