Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

07.06.2020

Raport bieżący 25/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że powziął wiadomość, że łączna wartość umów zawartych przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. ("MMT"), jednostkę zależną od Emitenta, z Unispace Health Limited z siedzibą w Londynie wyniosła, w przeliczeniu na złote, 83.714 tys. zł, tj. przekroczyła 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Przedmiotem tych umów są dostawy rękawic. Umowy są zawierane na warunkach powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

 

Wróć

Nasi klienci