Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

15.06.2020

Raport bieżący 27/2020

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 25/2020, Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że powziął wiadomość, że Mercator Medical (Thailand) Ltd. ("MMT"), jednostka zależna od Emitenta, zawarła z Unispace Health Limited z siedzibą w Londynie kolejne kontrakty na dostawę rękawic w łącznej wartości, w przeliczeniu na złote, 86.056 tys. zł, tj. przenoszącej 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Umowy są zawierane na warunkach powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

 

Wróć

Nasi klienci