Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

19.06.2020

Mercator Medical skupił blisko 197 tys. akcji własnych

Inwestorzy złożyli oferty na 196,6 tys. walorów o wartości 10,6 mln zł. Spółka przyjęła je wszystkie, a transakcje zostały już rozliczone.

- To dla nas bardzo dobra wiadomość – mówi Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. finansowych Mercator Medical S.A. – Cieszymy się, że możemy podzielić się zyskami z akcjonariuszami i to nie tylko poprzez dywidendę, której wypłata nastąpi w przyszły piątek, ale także – mając na względzie ograniczenia formalne co do wysokości dywidendy za rok 2019 – właśnie poprzez skup akcji własnych –  tłumaczy.

Proces zakupu akcji własnych spółkiMercator Medical w celu umorzenia odbył się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z 3 czerwca br., która upoważniła Zarząd do skupu akcji własnych po cenie maksymalnej 54 zł za akcję, za łącznie 30,7 mln zł.

- Mamy nadzieję, że inwestorzy doceniają przejrzystość procesu – komentuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. finansowych Mercator Medical S.A. – Jednocześnie dziękuję w imieniu całego zespołu Grupy Mercator Medical za zaufanie, gdyż pomimo ceny skupu przekraczającej cenę rynkową z okresu zapisów, inwestorzy odpowiedzieli na ofertę jedynie w około jednej trzeciej. Dowodzi to wiary w perspektywy rozwoju naszej Grupy – dodaje.

Mercator Medical chętnie dzieli się swoim sukcesem nie tylko z inwestorami, ale także z potrzebującymi, aktywnie angażując się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio. Łącznie od marca spółka przekazała już blisko 1,5 miliona rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek rozlicznym instytucjom, między innymi Komendzie Głównej Policji, szpitalom w Krakowie, Bielsku-Białej, Szczecinie i Poznaniu, Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa, domom pomocy społecznej w powiecie krakowskim, Fundacji Sióstr św. Dominika, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

 

Wróć

Nasi klienci