Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

04.07.2020

Raport bieżący 32/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że powziął wiadomość o zawarciu przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. ("MMT"), jednostkę zależną od Emitenta, dwóch umów, których przedmiotem są dostawy rękawic produkowanych przez MMT:

1) Umowa z Unispace Health Pty Limited z siedzibą w Sydney, Australia na dostawy rękawic za łączną cenę, w przeliczeniu na złote, ok. 168.997 tys. zł. Umowa reguluje m.in. zasady odbioru produktów, płatności, reklamacji, rozwiązywania ewentualnych sporów oraz rozwiązania umowy.

2) Umowa z Unispace Health Limited z siedzibą w Londynie ("Unispace UK") regulująca zasady odbioru produktów, płatności, reklamacji, rozwiązywania ewentualnych sporów oraz rozwiązania umowy w odniesieniu do części dostaw, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 25/2020 z dnia 7 czerwca 2020 r. oraz 27/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez MMT z Unispace UK uległa przy tym obniżeniu do kwoty, w przeliczeniu na złote, ok. 159.301 tys. zł.

Dostawy objęte tymi umowami realizowane będą do stycznia 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z powziętymi informacjami łączna wartość umów dostawy rękawic zawartych przez MMT z Unispace of North America (który również jest podmiotem powiązanym z Unispace UK) wyniosła, w przeliczeniu na złote, ok. 3.014 tys. zł.

Wartość powyższych umów przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Warunki, na jakich zostały zawarte te umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

 

Wróć

Nasi klienci