Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

17.07.2020

Raport bieżący 34/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent"), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w drugim kwartale 2020 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 373,9 mln zł, wobec 136,3 mln zł w II kw. 2019 r. oraz 202,8 mln zł w I kw. 2020 r.,

2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 233,4 mln zł, wobec 6,8 mln zł w II kw. 2019 r. oraz 35,2 mln zł w I kw. 2020 r.,

3) skonsolidowany zysk netto: ok. 209,2 mln zł, wobec 0,3 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. oraz 20,6 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2020 przewidywana jest na dzień 15 września 2020 r.

 

Wróć

Nasi klienci