Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

27.07.2020

Mercator Medical umacnia pozycję rynkową w krajach anglosaskich

Kolejne dwie umowy o wartości ponad 350 mln zł na dostawy rękawic do krajów anglojęzycznych zostały właśnie zawarte przez Grupę Mercator Medical, producenta rękawic medycznych i dystrybutora materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie.

Stroną umów jest Mercator Medical (Thailand) Ltd., produkcyjna spółka Grupy Mercator Medical, która podpisała kontrakty na dostawy rękawic z grupą Unispace. Ich wartość w przeliczeniu to 350.170 tys. zł, a realizacja ma nastąpić do końca marca przyszłego roku (RB 35/2020).

Nasze produkty są doceniane na całym świecie, a obecnie dostarczamy je już do ponad 70 krajów na pięciu kontynentach. Systematycznie umacniamy pozycję rynkową, a dwie istotne nowe umowy są tego kolejnym dowodem – mówi Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. finansowych Mercator Medical S.A.

Nasze fabryki w Tajlandii cały czas pracują na pełnych mocach, choć i tak – z uwagi na trwającą pandemię w oczywisty sposób nie są w stanie zaspokoić całego popytu. Jako producenta rękawic cieszy nas korzystna sytuacja rynkowa, która przełożyła się na środowisko rosnących cen. Spodziewamy się, że marże  naszej tajlandzkiej spółki zależnej będą jeszcze rosły w drugim półroczu. Nieustannie pracujemy również nad rozwojem segmentu dystrybucyjnego, który jest naszym drugim głównym obszarem działalności – dodaje CFO Grupy Mercator Medical.

Omawiane kontrakty z grupą Unispace to kolejne duże umowy, dotyczące dostaw do Wlk. Brytanii, USA i Australii. Na początku lipca br. Grupa Mercator Medical poinformowała o wzroście kontraktów segmentu produkcyjnego w tym zakresie łącznie o ponad 264 mln zł (RB 32/2020 i 33/2020). Mercator Medical (Thailand) Ltd. zawarła wówczas kontrakt z Unispace Health Pty Limited z siedzibą w Sydney o wartości, w przeliczeniu, około 169 mln zł. Jednocześnie podtrzymane zostały dostawy do Unispace Health Limited z siedzibą w Londynie, z tym że wartość umów z tym podmiotem (RB 25/2020 i 27/2020) została skorygowana w dół o około 10,5 mln zł, do 159,3 mln zł. Z kolei 3 mln zł to wartość kontraktów z Unispace of North America. Znacznie większe dostawy do Ameryki Północnej są już realizowane na bazie umów z Ammex Corp. z siedzibą w stanie Waszyngton. Aktualizacja umów zawieranych od października zeszłego roku do 3 kwietnia br. (RB 6/2020 i 13/2020) oznaczała dodatkowe około 44,4 mln zł sprzedaży, a umowy zawarte po tej dacie opiewają na 58,2 mln zł. Łączna wartość omawianych umów ze spółkami Unispace i Ammex to około 902,7 mln zł.

Prowadzona z sukcesem działalność biznesowa umożliwia Grupie Mercator Medical systematyczne zwiększanie aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Od początku pandemii krakowska spółka  prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory firma przekazała już blisko 1,6 miliona rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek 55 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom (w tym Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa, Fundacji Sióstr św. Dominika), jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych
i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym
z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 7 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

 

Wróć

Nasi klienci