Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

02.09.2020

Raport bieżący 38/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, że w dniu 1 września 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 15.425 akcji na okaziciela serii H Emitenta, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rejestracja akcji w depozycie nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN PLMRCTR00015, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

 

Wróć

Nasi klienci