Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

05.09.2020

Raport bieżący 39/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, że w dniu 4 września 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę, w której stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW dopuszczonych jest 15.425 akcji na okaziciela serii H Emitenta oraz postanowił wprowadzić te akcje do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 9 września 2020 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 9 września 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMRCTR00015".

 

Wróć

Nasi klienci