Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

08.09.2020

Mercator Medical po drugim kwartale 2020 roku:
rekordowe marże i ujemny dług netto

Krakowski producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, spółka Mercator Medical, zanotowała w pierwszej połowie 2020 roku 269,9 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA i 231,1 mln zł zysku netto przy 578 mln zł przychodów, potwierdzając tym samym kontynuację pozytywnych trendów, obserwowanych w poprzednim kwartale. Jednocześnie Grupa Mercator Medical wygenerowała 194,6 mln zł gotówki z działalności operacyjnej.


Wybrane skonsolidowane rezultaty finansowe:

Trwająca pandemia koronawirusa gwałtownie zwiększyła globalne zapotrzebowanie na jednorazowe rękawice ochronne i medyczne. W oczywisty sposób sytuacja ta sprzyja producentom i dystrybutorom tego strategicznie ważnego asortymentu.

Cieszy nas, że zdołaliśmy skutecznie zaopatrzyć rynek polski w rękawice w tak wymagającym okresie, a tym samym znacząco wspomóc Polaków w walce z COVID-19 – mówi dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Równocześnie z powodzeniem, także skokowo, zwiększyliśmy skalę obrotów na rynkach Europy Zachodniej. W ostatnich miesiącach podpisaliśmy również istotne kontrakty na rynki anglosaskie. Cały czas zespół Grupy Mercator Medical, łącznie 1,3 tys. osób, ciężko pracuje, aby zwiększać dostępność najwyższej jakości rękawic jednorazowych w naszych kanałach zbytu oraz pomagać chronić zdrowie i życie ludzkie. Praca na rzecz przeciwdziałania zakażeniom to nasza misja i długofalowe zobowiązanie – dodaje Prezes Żyznowski.

W pierwszej połowie br. Polska znów stała się największym rynkiem Grupy Mercator Medical, wyprzedzając USA – rynek, który stał się nr 1 dla Grupy Mercator Medical w 2019 roku. Na trzecim miejscu znalazła się Wlk. Brytania po spektakularnym wzroście sprzedaży. Polska odpowiadała za 30% przychodów (stabilnie rdr), podczas gdy Europa Zachodnia już za 23% (przed rokiem zaledwie 4%). Rynek USA przyniósł 20% przychodów, a region CEE bez Polski – 17%.

Bez wątpienia już pierwszy kwartał bieżącego roku był niezwykle udany dla Grupy Mercator Medical, ale dopiero drugi kwartał w całości stał pod znakiem SARS-CoV-2 i pozytywnych, dynamicznych zmian rynkowych. W rezultacie w II kw. skonsolidowana sprzedaż wzrosła do ponad 375 mln zł (+175% rdr), a Grupa Mercator Medical wypracowała aż 62,5% marży EBITDA, co oznacza 234,6 mln zł zysku na tym poziomie. To 22% więcej niż łączny wynik EBITDA za ostatnie 10 lat kalendarzowych (2010-2019). Na poziomie netto różnica jest 3,5-krotna (210,5 mln zł zysku netto w II kw. 2020). Przychody za pierwsze półrocze były przy tym wyższe niż za cały zeszły rok.

Wpisujemy się w rynkowe trendy, dzięki czemu w drugim kwartale korzystaliśmy na wzroście rynkowych cen producentów. W efekcie marża segmentu produkcyjnego była wyższa niż segmentu dystrybucyjnego, podczas gdy jeszcze w pierwszym kwartale było odwrotnie. Drugi kwartał był jednocześnie pierwszym pełnym kwartałem prowadzenia biznesu w nowej rzeczywistości pandemicznej – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Oczywiście ważne są dla nas księgowane zyski, ale jeszcze większą uwagę przykładamy do generowana gotówki. Dlatego w pierwszym półroczu wypracowaliśmy już prawie 195 mln zł operacyjnego cash flow, a na koniec czerwca posiadaliśmy blisko 154 mln zł środków pieniężnych, czyli ponad 10 razy więcej niż na koniec marca i to pomimo wypłaty dywidendy oraz przeprowadzonego skupu akcji  – dodaje CFO Grupy Mercator Medical.

W rezultacie pierwszy raz w historii Grupy Mercator Medical ma ona więcej gotówki niż zobowiązań finansowych. Ujemny dług netto przełożył się również na ujemną wartość wskaźnika dług netto do EBITDA (dla porównania 5,2 przed rokiem) oraz wysokie wartości wskaźników płynności. To bardzo dobry punkt wyjścia do dalszego wzrostu biznesu.

Warto zauważyć, że w ślad za rosnącym zainteresowaniem inwestorów Grupą Mercator Medical, co przejawia się kapitalizacją spółki i płynnością jej akcji, po sesji 19 czerwca br. walory Mercator Medical awansowały do prestiżowego indeksu mWIG40. Jednocześnie od początku pandemii krakowska spółka prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory firma przekazała już blisko 1,6 mln rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek 55 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom (w tym Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa, Fundacji Sióstr św. Dominika), jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 7 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, w Czechach i na Słowacji, na Ukrainie i na Węgrzech, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

 

Wróć

Nasi klienci