Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

30.09.2020

Raport bieżący 44/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że powziął wiadomość o przedterminowym spłaceniu przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. ("MMT"), jednostkę zależną od Emitenta, całości zobowiązań wobec CIMB Thai Bank ("CIMB") wynikających z zawartych przez MMT z CIMB: Umowy o długoterminowy kredyt denominowany w dolarach amerykańskich oraz Umowy o długoterminowy kredyt denominowany w batach tajlandzkich, w kwotach odpowiednio 9.957.160,00 USD oraz 303.539.869,74 THB, to jest ogółem łącznie 75.554.607,22 PLN po przeliczeniu na złote wg kursów średnich tych walut ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania niniejszego raportu. O zawarciu tych umów kredytowych Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2016 z 18 marca 2016 r. Kredyty te przeznaczone były na finansowanie budowy oraz zakupu maszyn i urządzeń do nowej fabryki rękawic nitrylowych MMT w latach 2017-2018.

 

Wróć

Nasi klienci