Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

13.10.2020

Mercator Medical szacuje 391 mln zł EBITDA w Q3 2020

Grupa Mercator Medical, producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, przedstawiła wstępne, szacunkowe wyniki za trzeci kwartał 2020 roku. Potwierdzają one kontynuację pozytywnych trendów, obserwowanych już w pierwszym półroczu. Spółka odnotowała kolejne rekordy – szacunkowo przekroczyła 608 mln zł przychodów, generując blisko 391 mln zł wyniku EBITDA i ponad 356 mln zł zysku netto.


 

Popyt na globalnym rynku jednorazowych rękawic ochronnych i medycznych związany z pandemią koronawirusa sprzyja producentom i dystrybutorom tego asortymentu. Już w pierwszym półroczu Grupa Mercator Medical zwielokrotniła zyski. Opublikowane wstępne, szacunkowe wyniki za trzeci kwartał wskazują na dalszą mocno pozytywną dynamikę rezultatów. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła do ponad 608 mln zł, czyli miała wartość ponad cztery większą niż rok wcześniej. Jednocześnie Grupa Mercator Medical w okresie lipiec-wrzesień br. szacunkowo wypracowała prawie 391 mln zł wyniku EBITDA, co przełożyło się na ponad 356 mln zł zysku netto. Choć są to absolutnie rekordowe wyniki, to Spółka nadal widzi miejsce do dynamicznego wzrostu.

- W trzecim kwartale wykorzystywaliśmy dalsze korzystne trendy rynkowe. Liczyliśmy się z wyhamowaniem wzrostu cen rękawic na globalnym rynku i rzeczywiście, doświadczyliśmy tego zjawiska przez część trzeciego kwartału. Jednakże dalszy rozwój sytuacji pandemicznej sprawił, że rynkowe ceny kontynuują wzrosty, co niewątpliwie nas cieszy i pozwala optymistycznie myśleć o dynamice rezultatów w kolejnych okresach – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Nasze znakomite wyniki są też efektem skuteczności międzynarodowego zespołu Grupy Mercator Medical i naszych wyróżników rynkowych. Kolejne rekordy mobilizują nas równocześnie do dalszej wytężonej pracy – dodaje Witold Kruszewski.

Należy podkreślić, że oprócz maksymalizacji wyników dla Grupy Mercator Medical ważna jest generowana gotówka. Według wstępnych, szacunkowych danych, na koniec września Grupa dysponowała ponad 381 mln zł gotówki netto (środki pieniężne na rachunkach pomniejszone o zadłużenie finansowe). Jednocześnie warto wskazać, że na koniec trzeciego kwartału spłacone zostały przedterminowo wszystkie kredyty inwestycyjne (ponad 75,5 mln zł, RB 44/2020).

Finalne rezultaty finansowe wraz z danymi szczegółowymi znajdą się w raporcie okresowym Grupy Mercator Medical za trzeci kwartał, którego publikacja zaplanowana jest na 16 listopada br.

Warto zauważyć, że w ślad za rosnącym zainteresowaniem inwestorów Grupą Mercator Medical, co przejawia się kapitalizacją spółki i płynnością jej akcji, po sesji 19 czerwca br. walory Mercator Medical awansowały do prestiżowego indeksu mWIG40, a od 5 października Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła do obrotu kontrakty terminowe na walory spółki. Jednocześnie od początku pandemii krakowska spółka prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już 1,6 mln rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek 55 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom (w tym Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa, Fundacji Sióstr św. Dominika), jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 7 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

 

Wróć

Nasi klienci