Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

19.10.2020

Raport bieżący 49/2020

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn.zm.), Mercator Medical S.A. ("Emitent") wzywa akcjonariuszy Emitenta posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Emitenta w Krakowie, przy ul. H. Modrzejewskiej 30, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Moc obowiązująca dokumentów akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

 

Wróć

Nasi klienci