Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

21.10.2020

Raport bieżący 50/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 46/2020 i 47/2020 z dnia 1 października 2020 r., w uzupełnieniu projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") zwołanego na dzień 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu ceny 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jako maksymalnej ceny nabywania akcji własnych Emitenta na podstawie tego upoważnienia.

 

Wróć

Nasi klienci