Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

28.10.2020

Do 1300 zł za walor w ramach skupu akcji Mercator Medical

Akcjonariusze podczas dzisiejszego NWZ jednogłośnie poparli wniosek jednego z funduszy, aby ustalić cenę maksymalną skupu akcji własnych na 1300 zł za sztukę.

Proces zakupu akcji własnych spółki Mercator Medical w celu umorzenia odbywa się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z 3 czerwca br., która upoważniła Zarząd do skupu akcji własnych po cenie maksymalnej 54 zł za akcję, za łącznie 30,7 mln zł. W czerwcu br. inwestorzy złożyli oferty sprzedaży 196,6 tys. walorów po 54 zł (łącznie 10,6 mln zł). Spółka przyjęła je wszystkie. Dotychczasowe ograniczenie ceny maksymalnej uniemożliwiało jednak w ostatnich miesiącach dokończenie procesu buy-back.

- Podjęta uchwała rozwiązuje ręce zarządowi co do kontynuowania procesu skupu akcji. Cieszy nas, że akcjonariusze widzą dalszy duży potencjał wzrostu wartości spółki. Dziękujemy za zaufanie - mówi Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. finansowych Mercator Medical S.A.

- Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę, że skala wypłaconej w czerwcu dywidendy i jeszcze niezakończonego procesu buy-back w naturalny sposób nie odzwierciedlają zysków, jakie generujemy od drugiego kwartału bieżącego roku - dodaje.

Mercator Medical dzieli się sukcesem nie tylko z inwestorami, ale także z potrzebującymi, aktywnie angażując się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już 1,6 mln rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek 55 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom (w tym Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa, Fundacji Sióstr św. Dominika), jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia.

Warto zauważyć, że w ślad za rosnącym zainteresowaniem inwestorów Grupą Mercator Medical, co przejawia się kapitalizacją spółki i płynnością jej akcji, po sesji 19 czerwca br. walory Mercator Medical awansowały do prestiżowego indeksu mWIG40, a od 5 października Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła do obrotu kontrakty terminowe na walory spółki.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 7 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

 

Wróć

Nasi klienci