Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

28.10.2020

Raport bieżący 52/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 października 2020 r.:

1) Anabaza Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) - liczba przysługujących głosów: 10.482.714; procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 95,5%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 71,3%.

 

Wróć

Nasi klienci