Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

09.11.2020

Wlk. Brytania, USA i Australia zapewniły ponad połowę przychodów Grupy Mercator Medical w III kw. 2020 roku

Grupa Mercator Medical, producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, notuje kolejne rekordowe wyniki finansowe. W trzecim kwartale br. zaksięgował cztery razy wyższe przychody niż przed rokiem (604,0 mln zł), przy czym 54% skonsolidowanej sprzedaży zrealizowane zostało na trzech głównych rynkach anglosaskich (UK, USA, Australia). Grupa wypracowała jednocześnie 46 razy wyższy wynik EBITDA (390,9 mln zł) i 500 razy wyższy wynik netto (355,8 mln zł). Gotówka netto wzrosła o ponad pół miliarda złotych wobec sytuacji sprzed roku.


Wybrane skonsolidowane rezultaty finansowe:

                                                                                           * środki pieniężne pomniejszone o zadłużenie

 

Popyt na globalnym rynku jednorazowych rękawic ochronnych i medycznych związany z pandemią koronawirusa szacunkowo przekracza obecnie możliwą podaż o ponad 200 mld sztuk rocznie, co odpowiada ponad połowie światowych mocy produkcyjnych. Sytuacja ta niewątpliwie sprzyja producentom i dystrybutorom tego asortymentu. Już w pierwszym półroczu Grupa Mercator Medical zwielokrotniła zyski. Trzeci kwartał 2020 roku to dalszy wzrost generowanych marż – rentowność EBITDA wyniosła blisko 65% (75,0% w segmencie produkcji oraz 54,1% w segmencie dystrybucji), a wynik na tym poziomie wzrósł o 67% wobec rezultatu drugiego kwartału. Podobnie wysoki był wzrost zysku netto w ujęciu kwartał do kwartału (+69%). Choć są to absolutnie rekordowe wyniki, to Spółka nadal widzi miejsce do wzrostu.

- W trzecim kwartale, zgodnie z oczekiwaniami, nastąpiło wyhamowanie wzrostu cen rękawic na globalnym rynku. Szybko jednak znów weszliśmy w trend wzrostowy, co oznacza, że dopiero w kolejnych kwartałach możemy zobaczyć pandemiczną quasi równowagę rynkową i jeszcze wyższe zyski firm z branży. To przed nami, a tymczasem największy producent rękawic jednorazowych na świecie zakomunikował wzrost okresu oczekiwania na rękawice nitrylowe w miesiąc o kolejne 40 dni, do 660 dni, podczas gdy przed pandemią było to 30-40 dni – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Co ważne, w ślad za rekordowymi wynikami idzie generowana gotówka. Cash flow z działalności operacyjnej miał po trzech kwartałach br. wartość 543,3 mln zł wobec 37,7 mln zł rok wcześniej, a na koniec września br. - nawet pomimo przedterminowej spłaty wszystkich kredytów inwestycyjnych (75,6 mln zł) - Grupa posiadała blisko 384,9 mln zł gotówki wobec 18,8 mln zł przed rokiem. Przełożyło się to na 380,4 gotówki netto wobec 133,9 mln zł zadłużenia netto na koniec września 2019 roku. W rezultacie wskaźnik dług netto do EBITDA przyjął wartość ujemną.

W trzecim kwartale br. miały miejsce dalsze zmiany struktury geograficznej sprzedaży Grupy Mercator Medical. Największym rynkiem zbytu stała się Wielka Brytania (130,8 mln zł, +42% kwartał do kwartału), a za nią znalazły się Polska (105,3 mln zł, +11% kdk) i Australia (102,3 mln zł, pierwsze istotne dostawy). Sprzedaż do USA wzrosła o 59% kdk, do 93,1 mln zł. Łącznie wymienione kraje anglosaskie oraz Polska odpowiadały za 72% skonsolidowanych przychodów trzeciego kwartału.

- Stawiamy na maksymalizację generowanych marż, jesteśmy zwinną organizacją, a naszym atutem jest nie tylko efektywność, ale również unikalne połączenie kompetencji produkcyjnych i dystrybucyjnych. Skupiamy się obecnie na rynkach, które zapewniają nam zyskowność i realizację przyspieszonej ekspansji geograficznej w krajach rozwiniętych. Europa Zachodnia, Ameryka Północna oraz Australia i Oceania odpowiadały już za łącznie 65% sprzedaży – wskazuje Witold Kruszewski, CFO Grupy Mercator Medical.

Warto zauważyć, że po sesji 19 czerwca br. walory Mercator Medical awansowały do indeksu mWIG40, a od 5 października Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła do obrotu kontrakty terminowe na walory spółki. Analitycy giełdowi typują Mercator Medical jako kandydata do polskiego indeksu WIG20 oraz globalnych indeksów (m.in. MSCI) w perspektywie kolejnych rewizji składu indeksów. Jednocześnie od początku pandemii krakowska spółka prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już 1,6 mln rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek 55 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom (w tym Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa, Fundacji Sióstr św. Dominika), jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 7 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu

 

Wróć

Nasi klienci