Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical, Wideo

24.07.2018

 

Zdecydowany wzrost wyników Mercatora w I półroczu 2018, jeszcze lepsze perspektywy na kolejne okresy

Mercator Medical kontynuuje powrót do wysokich marż. Zgodnie z opublikowanymi szacunkowymi danymi (więcej informacji tutaj), skonsolidowany wynik EBITDA producenta i dystrybutora rękawic jednorazowych wzrósł w pierwszej połowie 2018 roku o 167% rdr, do blisko 16 mln PLN. Nastąpiło to przy rosnących o niemal 20% (do 177,5 mln PLN) przychodach ze sprzedaży. Zysk netto był o blisko 380% wyższy niż przed rokiem (5,3 mln PLN). Co więcej, również w porównaniu do rezultatów sprzed dwóch lat (I połowa rekordowego 2016 roku) wzrosty były znaczne i wyniosły odpowiednio: 38,1% (przychody) i 29,3% (EBITDA). Tak mocna poprawa rezultatów operacyjnych to efekt pozytywnego otoczenia rynkowego oraz trendów w zakresie cen surowców i rękawic (wpływ głównie na segment produkcyjny).

W I połowie 2018 roku najbardziej pozytywnie dla Mercatora – patrząc z perspektywy geograficznej - rozwijały się rynki USA i Ukrainy. Zarząd jest również zadowolony ze sprzedaży na rynkach hiszpańskim, czeskim i rumuńskim.

- Od czerwca 50% sprzedaży rękawic z nowego zakładu kierowane jest na rynek amerykański. Wejście w życie ceł na rękawice winylowe z Chin, a w konsekwencji wzrost cen tych najtańszych i najsłabszych jakościowo produktów, spowodował zdecydowane zwiększenie popytu na rękawice nitrylowe. To pozwoliło nam bardzo mocno zwiększyć sprzedaż w USA – powiedziała Monika Durakiewicz, Członek Zarządu Mercator Medical SA.

W odpowiedzi na silny popyt rynkowy spółka finalizuje rozbudowę mocy wytwórczych - fabryka rękawic z lateksu syntetycznego to największa w historii Mercatora inwestycja (119 mln PLN), dzięki której zdolności produkcyjne wzrosną o 150%, do 3 mld rękawic rocznie.                                                                                        tl_files/klienci/nowy/Mercator/24.07.2018_mm_2.jpg

- Zakończenie inwestycji budowy zakładu rękawic nitrylowych planujemy we wrześniu bieżącego roku. W czerwcu i lipcu uruchomiliśmy kolejne dwie linie produkcyjne, a uruchomienie dwóch ostatnich planujemy na sierpień i wrzesień. Spodziewamy się, że już od czwartego kwartału wszystkie osiem linii produkcyjnych będzie wytwarzało rękawice nitrylowe z wykorzystaniem pełnych mocy – powiedziała Monika Durakiewicz.

- Spodziewamy się znaczącego wzrostu przychodów w kolejnych okresach dzięki wykorzystaniu pełnych mocy nowej fabryki w Tajlandii. Liczymy, że w najbliższych latach jesteśmy w stanie rosnąć szybciej niż szacowany wzrost globalnego rynku, oceniany na około 8,5% – dodał Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical SA

Zaznaczył również, że w segmencie dystrybucyjnym Mercator stara się mocniej zaistnieć w Europie Zachodniej.

- Powoli, bo jest to proces, wchodzimy do Niemiec, Włoch oraz na rynki Wielkiej Brytanii i Beneluksu  – podkreślił Witold Kruszewski.

Grupie Mercator sprzyjają warunki rynkowe. Ceny lateksu naturalnego ustabilizowały się na zadowalającym poziomie, a popyt na rękawice na globalnym rynku jest dobry.

- Staramy się poprawiać konwersję wyniku EBITDA na gotówkę, rośnie zysk na poziomie EBITDA. Ta tendencja powinna być utrzymana. Po trzecim kwartale, po zakończeniu inwestycji w fabrykę w Tajlandii, przestanie przyrastać już zadłużenie, a w rezultacie chcielibyśmy mocno poprawić wskaźnik długu netto do wyniku EBITDA – dodał CFO Mercatora.

Patrząc na wypracowany przez Grupę Mercator zysk netto w I połowie 2018 roku, należy pamiętać, że jest on obciążony wyceną aktywów i pasywów na skutek zmienności kursów walut, w szczególności USD.

tl_files/klienci/nowy/Mercator/24.07.2018_mm_3.jpg- Gdyby wyłączyć efekt wyceny aktywów i pasywów, w I połowie bieżącego roku zysk netto byłby porównywalny do zysku netto osiągniętego w I połowie dotychczas rekordowego dla Mercatora 2016 roku, kiedy nie było obciążeń kredytami i wysoką amortyzacją – dodał Witold Kruszewski.

W najbliższych okresach Mercator chce skoncentrować się na optymalizacji działalności oraz dochodzeniu do pełnej efektywności działania fabryki rękawic z lateksu syntetycznego. Powinno to ograniczyć  zmienność w publikowanych wynikach. W rezultacie Mercator zdecydował, że II kwartał 2018 roku to ostatni okres, za który następuje publikacja szacunkowych rezultatów finansowych.

Przedstawiciele Mercatora odnieśli się podczas spotkania do opublikowanych w marcu 2018 roku założeń programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów na bieżący rok (więcej informacji tutaj), określając, że są one realne do osiągnięcia.

- Po I półroczu, jeżeli chodzi o realizację przychodów i wynik EBITDA, przekroczyliśmy 40%, jeżeli chodzi o wynik netto - 50%. Założenia są realne do osiągnięcia w 2018 r. Wyniki w dwóch ostatnich kwartałach powinny być – patrząc na nasze cele - lepsze niż w pierwszej połowie roku, więc czujemy się dość komfortowo, jeśli chodzi o realizację założonych parametrów - podkreślił Witold Kruszewski.

Jednocześnie przedstawiciele Mercatora wskazali, iż nie ma jeszcze decyzji zarządu w kwestii rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku roku 2018.

- Priorytetem jest utrzymanie bezpiecznego wskaźnika długu netto do wyniku EBITDA. Ostateczna decyzja co do dywidendy należy jednak oczywiście do Walnego Zgromadzenia – powiedział CFO Witold Kruszewski.

Dodał, że Mercator zamierza – pozostając spółką wzrostową – regularnie dzielić się zyskami z akcjonariuszami. Ostatnia wypłata pochodziła z zysku za 2016. Do akcjonariuszy trafiło 1,38 mln zł dywidendy (9,5% skonsolidowanego zysku netto), czyli 0,13 zł na akcję.

Linki:

Prezentacja z konferencji - link

Informacja prasowa nt. szacunkowych wyników II kw. - link

 


Wróć

Nasi klienci