Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Orphée

18.12.2013

Rekordowy kwartał Grupy Orphée

Przedstawiamy wywiad z Tadeuszem Tuora, Członkiem Rady Dyrektorów Orphée S.A.

 1) Kiedy spółka spodziewa się debiutu na rynku głównym?

Prospekt emisyjny, wymagany w związku z planem przeniesienia na rynek główny GPW, złożyliśmy w Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 listopada. Warto podkreślić, że zmianie rynku notowań nie towarzyszy emisja akcji, a prospekt przygotowaliśmy z dużą starannością. Oczywiście co do dat, to wszystko jest teraz w rękach KNF. Jako spółka chcemy jak najszybciej zadebiutować na głównym parkiecie GPW, gdzie będziemy pierwszą spółką ze Szwajcarii. 

2) Jak Grupa Orphée, generująca obecnie większość wyniku całej Grupy PZ Cormay, radzi sobie w IV kw.?

Obecny rok jest czasem wielkiej przemiany dla Orphée, która przekształciła się ze spółki trochę niszowej, bo zajmującej się tylko hematologią, w grupę kapitałową, z ofertą w zakresie immunologii, biochemii, hematologii, ESR i mikrobiologii. W lutym przejęliśmy za 15 mln euro 50% immunologicznego Diesse, natomiast w maju, w ramach optymalizacji struktury organizacyjnej Grupy PZ Cormay, Grupa Orphée powiększyła się o 3 dotychczasowe spółki zależne PZ Cormay - irlandzką Innovation Enterprises (marka Audit Diagnostics, nowoczesny zakład produkcyjny testów biochemicznych) oraz handlowe Kormiej Rusłand (Rosja) i Kormej Diana (Białoruś). Patrząc na obecną sytuację Grupy Orphée, IV kw. 2013 r. wygląda bardzo dobrze, można wręcz spodziewać się rekordowej sprzedaży. Sprzedaż rośnie wyraźnie w dwucyfrowym tempie, w tym sprzedaż samej spółki Orphée może wzrosnąć w relacji 4 Q 2013 do 4 Q 2012 o ok. 40%. Widzimy efekty naszych działań rozwojowych i optymalizacyjnych, w tym zwłaszcza efekty zakończonej głębokiej restrukturyzacji spółki irlandzkiej. Przez trzy kwartały tego roku firma Audit Diagnostics notowała znaczne spadki sprzedaży rok do roku i przynosiła straty. W IV kwartale firma ta wyraźnie wychodzi na prostą, aczkolwiek przy niższej sprzedaży niż w 4 Q ubiegłego roku, ale też i przy znacznie niższych kosztach. Spadek kosztów ujawni się w pełni w 1 Q 2014, gdyż wyniki 4 Q 2013 są obciążane jednorazowymi kosztami wynikającymi z restrukturyzacji, jak np. odpraw dla odchodzących pracowników. Na pewno cieszy fakt, ze w stosunku do 3 Q bieżącego roku wzrost sprzedaży w Audit w 4 Q może wynieść nawet 50-70%.

W dobrym tempie rośnie też sprzedaż Cormay Rusland, spodziewamy się tutaj wzrostu sprzedaży ok. 10% rok do roku i ok. 40 % 4 Q kwartał do 3 Q kwartału. 

3) W których segmentach działalności i na których rynkach najlepiej Grupa sobie radzi w IV kw.?

Największe przyrosty notujemy w hematologii i w biochemii, czyli w naszych zasadniczych, podstawowych branżach. Sprzedaż immunologii ze spółki Diesse - dzięki włączeniu w sprzedaż eksportową naszego zespołu międzynarodowego - również rośnie, choć w nie tak dobrym tempie.

Hematologia rośnie obecnie najmocniej w krajach Ameryki Łacińskiej i w Rosji, mamy też bardzo dobrą sprzedaż w Chinach i w Indiach. Dzięki akwizycji Diesse mocno wchodzimy na rynek włoski, gdzie mamy do dyspozycji własną siatkę sprzedaży. Promujemy tu najnowszy analizator hematologiczny Mythic 22 AL, co wymagało szkoleń i akcji promocyjnej. Pierwszy analizator zainstalowaliśmy w szpitalu we Florencji już w lipcu i zyskał on sobie bardzo dobrą opinię. Na przyszły rok plan przewiduje zainstalowanie we Włoszech 28 tych analizatorów o wartości około 300 tys. euro.

Największym rynkiem w grupie stały się obecnie Włochy, a następnie Francja i Hiszpania.

Odnowiliśmy współpracę z Sysmex USA. Sysmex to największa światowa firmą w zakresie hematologii, która kupuje od Diesse aparaty do ESR na rynek amerykański i na kilka rynków europejskich.

W biochemii podpisaliśmy umowy OEM z japońską firmą Tokyo BOEKI, dotyczące 3 analizatorów biochemicznych o najwyższej światowej jakości. Aparaty te będą sprzedawane w wielu krajach świata pod marką ORPHEE oraz AUDIT z naszymi odczynnikami, sprawdzonymi i rekomendowanymi przez Tokyo BOEKI.

Sprzedaż immunologicznej linii Chorus z Diesse rośnie w dobrym tempie, głównie w eksporcie – spodziewamy się w tym roku wzrostu sprzedaży eksportowej aparatów Chorus o ok. 20%, aczkolwiek przy stabilnej sprzedaży odczynników do tych aparatów, tak więc łącznie przyrost sprzedaży całej linii Chorus można szacować na ok. 5% w roku 2013. Szybki wzrost sprzedaży aparatów Chorus w eksporcie jest efektem działań naszej grupy sprzedażowej w nowych krajach, takich jak Polska, Czechy, Argentyna, państwa Azji Środkowej. W większej grupie krajów wschodnich, na czele z Rosją i Kazachstanem, rozpoczęliśmy rejestracje, co przełoży się na sprzedaż w przyszłym roku.

Na rynku włoskim przyrost linii Chorus to tylko 2%, co związane jest z trudną sytuacją finansową placówek medycznych we Włoszech. Jednocześnie bardzo zintensyfikowaliśmy prace R&D nad kolejnymi odczynnikami do analizatora Chorus, aby znacznie zwiększyć sprzedaż materiałów zużywalnych, przypadającą na każdy aparat. Tu również efekty przyjdą w przyszłym roku, choć raczej w 2 połowie.

Chcę jednak dodać, że poza linią Chorus, najważniejszą dla Diesse, gdzie sprzedaż sięgać będzie ok. 50% łącznej sprzedaży Diesse - inne linie produktowe wymagają wzmocnienia sprzedaży, a zwłaszcza wsparcia technicznego dla klientów. Aparaty ESR (druga największa linia Diesse), o wysokich parametrach, wymagały usprawnień technicznych, które zostały wprowadzone w roku 2013. Jednak kłopoty techniczne z lat poprzednich spowodowały pewien spadek sprzedaży w roku 2013, tak więc na koniec roku sam wzrost linii Chorus nie da wzrostu sprzedaży całej firmy Diesse. Wzrostu takiego spodziewamy się natomiast w roku 2014, gdy rosnąć będzie zarówno linia Chorus, jak i linia ESR, łącznie odpowiadające za ok. 80% sprzedaży Diesse.

Dodam jeszcze, że dynamicznie rośnie też sprzedaż hematologii i biochemii produkowanej przez PZ Cormay, gdzie w okresie 11 miesięcy 2013 roku odnotowaliśmy wzrosty odpowiednio – dla hematologii: +25% (w tym w eksporcie + 30%) , a dla biochemii +13%.

Co ciekawe, w hematologii bardzo dynamicznie rośnie nam sprzedaż analizatorów do weterynarii, a najnowszym rynkiem zbytu jest Australia i Nowa Zelandia. Nasz dystrybutor z Melbourne, odpowiadający za te 2 kraje, chce tu sprzedać w roku 2014 ponad 60 aparatów Mythic Vet firmy Orphée, z perspektywą wzrostu w kolejnych latach.

4) Kiedy dojdzie do przejęcia pozostałych 50 proc. Diesse? Czy po zakończeniu tej transakcji rozważane będą nowe akwizycje?

Obie strony, tj. Orphée i dotychczasowi akcjonariusze Diesse wyraziły intencję zakończenia transakcji, tj. pełnego przejęcia pozostałych 50% Diesse przez Orphée. Akcjonariusze Diesse wystąpili do nas o wykupienie całości pozostałych akcji, my natomiast występujemy o sprawdzenie prawidłowości ksiąg na moment closingu, (tj. w okresie styczeń – luty 2013), gdyż mamy wątpliwości co do niektórych pozycji.

Co do następnych akwizycji, to obecnie jest za wcześnie, by mówić o tym. Naszym priorytetem na 2014 rok jest realizowanie synergii wynikającej z przejęcia Diesse oraz skonsolidowanie Grupy. Spodziewamy się, że przy posiadaniu 100% Diesse, efekty synergii mogłyby przynieść dodatkowo około 12 mln zł przychodów. W perspektywie 2-3 kolejnych lat "wartość dodana", wynikająca z pełnego przejęcia Diesse, może oznaczać około 80 mln zł dodatkowych przychodów rocznie i około 30 mln zł dodatkowego zysku operacyjnego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki finansowe, są to wartości bardzo znaczące. Jednocześnie zaplanowane wprowadzenie nowych produktów do naszej oferty w kolejnych okresach zwiększa ten potencjał.

5) Czy na 2014 r. zostanie opublikowana prognoza?

Nie publikowaliśmy dotychczas prognoz finansowych. Obecnie Grupa Orphée finalizuje swój docelowy kształt (pozostały jeszcze: zakup biznesu produkcyjno-dystrybucyjnego w Polsce od PZ Cormay SA oraz przejęcie pozostałych akcji Diesse) i optymalizuje działalność operacyjną. Jeśli inwestorzy wyrażą taką potrzebę, to w przyszłości rozważymy publikację prognoz finansowych. Podobnie zresztą ma się sprawa z dzieleniem się zyskami z akcjonariuszami w postaci dywidendy.

6) Czy planowane są dalsze przekształcenia w grupie?

Aby dojść do docelowego kształtu Grupy Orphée, zgodnie z planami ogłoszonymi jesienią 2012 roku, nabędziemy jeszcze biznes produkcyjno-dystrybucyjny PZ Cormay SA (Polska). Zamierzamy dokonać tego do połowy nadchodzącego roku. Nie planujemy innych przekształceń.

7) Jakie wrażenia ma Pan po targach MEDICA?

Jestem, podobnie jak cały zespół Grupy Orphée, w tym nasi nowi koledzy z Diesse, zdecydowanie usatysfakcjonowany choć i zmęczony, bo odbyliśmy bardzo wiele spotkań. Coroczne targi MEDICA w Dusseldorfie to dla nas najważniejsze wydarzenie handlowe w branży. Spotkania z naszymi dystrybutorami z wszystkich kontynentów, łącznie z Australią, miały na celu podsumowanie roku 2013 i zaplanowanie budżetów sprzedaży na rok 2014. Jest to podstawą do planowania produkcji i sprzedaży w naszej Grupie w roku 2014.

Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie naszymi nowymi produktami, jak nowymi odczynnikami i rozwijanym w Diesse systemem do analiz mikrobiologicznych PlusFinder+. Produkt jest prawie gotowy, w styczniu rozpoczynamy walidację w najbardziej opiniotwórczym ośrodku włoskim w Cessenie.

Bardzo ważne jest dla mnie również duże zainteresowanie analizatorem BlueBox, przeznaczonym do gabinetów lekarskich. Orphée będzie przecież dystrybutorem tego innowacyjnego urządzenia. 

Jak informowaliśmy, ten niewielki analizator zainstalowany u lekarza będzie dostarczał wyniki badań już podczas wizyty pacjenta, z jednej kropli krwi i przy zachowaniu wysokiej, laboratoryjnej jakości tych wyników. Nasi lokalni dystrybutorzy są BlueBoxem bardzo zainteresowani. A dystrybutorów w Grupie Orphée mamy ponad 200 we wszystkich praktycznie krajach świata.

Na targach spotkaliśmy się też z wybranymi firmami, które przedstawiły oferty industrializacji. Co więcej, zainteresowanie BlueBoxem potwierdziły duże firmy diagnostyczne, o spotkaniach będziemy informować osobno. Wczoraj prezes PZ Cormay S.A.  – na zaproszenie przysłane po spotkaniu na Medice - przedstawił prezentację BlueBoxa w jednej z największych światowych firm diagnostycznych, ale o tym już sam będzie Państwa informował.

 

Wróć

Nasi klienci