Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Orphee

20.08.2014

Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w dniu 19 sierpnia 2014 r. otrzymała od Tomasza Tuora zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie. Poniżej, treść przekazanego zawiadomienia:

„Działając na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ja niżej podpisany Tomasz Tuora, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Prezesa (Dyrektora Generalnego) oraz Członka Rady Dyrektorów ORPHÉE SA, informuję, iż osoba blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nabyła 285.929 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji ORPHEE SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej: Spółka), po cenie 3,75 za akcję. Do nabycia doszło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zarejestrowanego przez Rejestr Handlowy w Genewie w dniu 13 sierpnia 2014 r., o którym powziąłem informację w dniu 18 sierpnia 2014 r.”.

Wróć

Nasi klienci