Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sanok Rubber

14.05.2019

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RCPrzychody ze sprzedaży 280 763 245 095 65 327 58 658
Zysk operacyjny 15 116 23 805 3 517 5 697
Zysk przed opodatkowaniem 15 774 23 783 3 670 5 692
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 17 977 18 169 4 183 4 348
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 23 389 11 714 5 442 2 803
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 8 918 14 307 2 075 3 424
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 664 7 510 1 318 1 797
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 37 934 33 503 8 826 8 018
Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 957 194 27 509 164 27 957 194
Zysk na jedną akcję 0,67 0,68 0,16 0,16
Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,65 0,65 0,15 0,16
Aktywa razem (stan na 31.03.2019 oraz 31.12.2018) 971 040 899 762 225 755 209 247
Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2019 oraz 31.12.2018) 56 885 30 941 13 225 7 196
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2019 oraz 31.12.2018) 443 524 416 095 103 114 96 766
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 31.03.2019 oraz 31.12.2018) 470 631 452 726 109 416 105 285
Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2019 oraz 31.12.2018) 5 376 5 376 1 250 1 250
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SAPrzychody ze sprzedaży 202 493 185 198 47 115 44 323
Zysk operacyjny 14 981 23 981 3 486 5 739
Zysk przed opodatkowaniem 16 771 25 357 3 902 6 069
Zysk netto 19 574 20 168 4 554 4 827
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 34 531 24 879 8 035 5 954
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 567 2 102 365 503
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -640 6 058 -149 1 450
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 35 425 33 034 8 243 7 906
Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 957 194 27 509 164 27 957 194
Zysk na jedną akcję 0,73 0,75 0,17 0,18
Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,71 0,72 0,17 0,17
Aktywa razem (stan na 31.03.2019 oraz 31.12.2018) 894 041 843 993 207 854 196 277
Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2019 oraz 31.12.2018) 32 029 12 322 7 446 2 866
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2019 oraz 31.12.2018) 351 795 340 978 81 788 79 297
Kapitał własny (stan na 31.03.2019 oraz 31.12.2018) 510 217 490 693 118 619 114 115
Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2019 oraz 31.12.2018) 5 376 5 376 1 250 1 250

 

33218246_Sanok_RC_-_sprawozdanie_1kw2019_ost.pdf

 

Wróć

Nasi klienci