Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sanok Rubber

31.05.2019

 

Raport bieżący z plikiem 9/2019

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (Spółka) zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż otrzymał zgłoszenie kandydatury Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz na członka Rady Nadzorczej Spółki od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander S.A., działającego w imieniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander akcjonariusza Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku z punktem 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r.

W załączeniu uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy oraz oświadczenia Kandydatki, które dostępne są również na stronie internetowej spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.

33358775_G.Sudzinska-Amroziewicz.pdf

 

Wróć

Nasi klienci