Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sanok Rubber

28.06.2019

 

Raport bieżący 14/2019

Zarząd Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta.

Działając na podstawie §25 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia:

1. przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego), sporządzonych za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.;

2. badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego), sporządzonych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;

ustalając, że będzie nim: PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą

w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477.

W zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2016-2018 Spółka korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1.

 

Wróć

Nasi klienci