Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sanok Rubber

30.07.2019

 

Raport bieżący 15/2019

Zarząd Spółki Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2019 roku Spółka podpisała Aneks do Umowy o Wielowalutowy Limit Kredytowy w Rachunku Bieżącym (Aneks) zawartej w dniu 27 marca 2019 roku (raport bieżący nr 5/2019 K) z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna na mocy którego:

kwotę udzielonego Kredytu w rachunku zwiększono do kwoty 150 mln zł do wykorzystania w EUR i PLN;

do zabezpieczeń dodano hipotekę w kwocie 25 mln zł;

okres kredytowania wydłużono na 24 miesiące od dnia zawarcia Aneksu.

Pozostałe warunki umowy bez zmian.

 

Wróć

Nasi klienci