Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sanok Rubber

31.08.2020

Raport bieżący z plikiem 11/2020

Na podstawie §19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Sanok RC S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż pełnomocnik Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "ZŁOTA JESIEŃ" zgłosił do protokołu sprzeciw formalny do odmowy przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględnienia wniosku pełnomocnika Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "ZŁOTA JESIEŃ" o przeprowadzenie głosowania w sprawie kolejności głosowania nad projektami uchwały nr 3 zgłoszonymi przez Zarząd Sanok Rubber Company S.A. i Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ".

37009179_NWZA2020_PolitykawynagrodzenczlonkowZarzaduiRadyNadzorczej.pdf

37009179_NWZA2020_uchwaly_podjete.pdf

 

Wróć

Nasi klienci