Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sonel

02.05.2013

Zarząd SONEL S.A. SA z siedzibą w Świdnicy , w załączeniu przedkłada wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r, określonych w art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie SONEL S.A. w Świdnicy, ul. Stanisława Wokulskiego 11 oraz na stronie internetowej Emitenta : www. sonel.pl.

[Dowiedz się więcej]

Wróć

Nasi klienci