Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sonel

22.05.2013

Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego komunikatu, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A., które odbyło się w dniu 22 maja 2013r.

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 10.446.562 akcji, uprawniających do 10.446.562 głosów, co stanowiło 74,62 % udziału w kapitale zakładowym SONEL S.A. wynoszącym 1.400.000 zł.

[Dowiedz się więcej]

Wróć

Nasi klienci