Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sonel

09.10.2013


Zarząd SONEL S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9.10.2013 r. został poinformowany o nabyciu w dniu 8.10.2013 r. przez Członka Zarządu 12990 szt. ( słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt ) - akcji SONEL S.A. w średniej cenie 6,40 zł za akcję.
Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej posiadał on 3117744 szt. akcji SONEL S.A. / głosów na walnym zgromadzeniu SONEL SA, co stanowiło udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 22,27%. Po transakcji, o której mowa powyżej posiada on 3130734 szt. akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu SONEL SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 22,36% .

Wróć

Nasi klienci