Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

11.04.2018

 

Rok 2017 w Grupie TIM: rekordowe 719,2 mln zł obrotów, przybywa klientów spółki logistycznej

 W minionym roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM wzrosły o 7,8% r/r, przekraczając po raz pierwszy w historii 700 mln zł. Wzrost obrotów w TIM SA był również istotny (o 6,6%) - wyniosły one ponad 655,7 mln zł. 71% tej kwoty przyniósł kanał online. Dynamicznie rośnie sprzedaż usług logistycznych świadczonych przez 3LP SA klientom spoza GK TIM.

Wyższe przychody ze sprzedaży to w TIM SA efekt intensywnych działań prosprzedażowych, uatrakcyjniania oferty asortymentowej, a także większej liczby klientów, w tym lojalnych i dokonujących regularnie zakupów.

Stałym klientom TIM oferuje atrakcyjne promocje i bardzo często najlepsze ceny w Polsce. Dodatkowo stale analizujemy poziom sprzedaży poszczególnych produktów, by wzbogacać ofertę w tych grupach asortymentowych, które cieszą się największym zainteresowaniem oraz generują wyższą marżę, a ewentualnie rezygnować z najsłabiej rotujących produktów. Celowość naszych działań potwierdza z jednej strony roczny wzrost rentowności brutto na sprzedaży o jeden punkt procentowy, zaś z drugiej – ponad ośmioprocentowy wzrost liczby klientów kluczowych – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA. To klienci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonali zakupów o wartości przekraczającej 1500 zł miesięcznie.

Warto zwrócić uwagę na spadający z roku na rok udział kabli i przewodów w przychodach ze sprzedaży.
W 2017 r. ta grupa produktów przyniosła 215,7 mln zł, tj. o 2,7% mniej niż w 2016 roku. To efekt zamierzonych działań ze strony TIM SA. Kable i przewody wykazują bowiem wrażliwość na koniunkturę na rynku budownictwa, od której TIM w ostatnich latach stopniowo się uniezależnia, a dodatkowo charakteryzują się niższymi marżami niż te, jakie są osiągane na innych grupach produktów. Jednocześnie rośnie sprzedaż specjalistycznych kabli
i przewodów, wykorzystywanych w przemyśle, przede wszystkim w utrzymaniu ruchu. Umożliwia ona wykorzystanie całodobowych zdolności do konfekcjonowania dla pojedynczego klienta oraz generuje wyższy poziom marży.

 

Niższe jednostkowe zyski

TIM SA osiągnął w 2017 r. 701 tys. wyniku na sprzedaży (wobec 3,07 mln zł w 2016 r.), 1,28 mln zł zysku
z działalności operacyjnej (8,2 mln zł w 2016 r.), niemal 1,1 mln zysku brutto (7,94 mln zł w 2016 r.) i 732 tys. zł zysku netto (5,67 mln zł w 2016 r.).

- Największy wpływ na osiągnięty przez TIM wynik na sprzedaży miały wyższe o 2,8 mln zł odpisy aktualizujące i likwidacja zapasów oraz wyższe o 7,5 mln zł koszty obsługi logistycznej, wynikające z dynamicznego wzrostu poziomu sprzedaży. Znacznie niższy niż w 2016 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej (577 tys. zł vs 5,13 mln zł) wynika z realizacji w 2016 r. jednorazowej transakcji sprzedaży należącej do spółki nieruchomości we Wrocławiu – wyjaśnia Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

 

 

Niemal 100-procentowy wzrost sprzedaży usług

Grupa Kapitałowa TIM zanotowała w 2017 r. 3,84 mln zł straty netto wobec 1,67 mln zł zysku netto
w 2016 r.

Najistotniejszy wpływ na negatywny wynik finansowy miała strata netto wygenerowana przez 3LP SA, wynikająca z jeszcze niepełnego wykorzystania w 2017 r. potencjału centrum logistycznego w podwrocławskich Siechnicach – mówi Piotr Tokarczuk.

Miniony rok to jednak okres bardzo dynamicznego rozwoju 3LP SA. Przychody spółki wzrosły do ponad
60 mln zł i zostały wygenerowane zarówno ze sprzedaży usług logistycznych do Grupy Kapitałowej TIM, jak i dzięki pozyskaniu kolejnych zewnętrznych partnerów biznesowych, reprezentujących i przemysł, i sektor usług. Są wśród nich m.in. jeden z największych internetowych sprzedawców opon oraz akcesoriów samochodowych w Polsce
i Europie czy międzynarodowy dystrybutor suplementów diety, który z Siechnic wysyła zamówienia do 12 państw Unii Europejskiej. Udział klientów spoza Grupy TIM w przychodach spółki wyniósł 12,06%.

Spodziewamy się, że 3LP SA uzyska pełną zdolność operacyjną w połowie 2018 roku. W najbliższym czasie udział przychodów z usług wykonywanych dla klientów spoza Grupy Kapitałowej TIM wzrośnie do 25-30%. Naszym długofalowym celem jest osiąganie przez 3LP SA 50% przychodów z usług wykonywanych na rzecz klientów spoza Grupy – deklaruje Krzysztof Folta.

 

Powody do optymizmu

Przypomnijmy, że ze wstępnych szacunków wynika, że pod względem przychodów ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą I kwartał 2018 r. był drugim w całej ponad 30-letniej historii TIM SA.

Obroty spółki przekroczyły bowiem 176,7 mln zł i były o niemal 20% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r. Sprzedaż online w całym I kw. 2018 r. przyniosła ponad 123,88 mln zł, co oznacza wzrost o 16,6%
w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2017 r.

 

 ***

TIM SA jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 roku we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sprzedaż prowadzona jest na TIM.pl, w aplikacji mobilnej mTIM, telefonicznie oraz poprzez ogólnopolską sieć biur i przedstawicieli handlowych.

Centrala TIM SA znajduje się we Wrocławiu. Grupę Kapitałową TIM tworzą również: notowana na New Connect Rotopino.pl S.A.,
EL-IT SA, Sun Electro Sp. z o.o. i 3LP SA. Ostatnia z tych spółek – w 100% należąca do TIM SA – jest operatorem nowoczesnego centrum logistycznego w podwrocławskich Siechnicach. Realizuje ono dostawy zamówień złożonych na TIM.pl bezpośrednio do klienta lub pod wskazany przez niego adres.

Więcej o TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM na www.timsa.pl.

 


Wróć

Nasi klienci