Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

10.05.2018

Raport bieżący 15/2018

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2018r przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 24.04.2018r o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży przez 3LP SA z siedzibą w Siechnicach, spółkę zależną TIM SA, w której TIM SA posiada 100 % akcji, części nieruchomości położonej w Siechnicach, przy ul. Kwiatkowskiego 24, ograniczonej do działki ewidencyjnej o numerze - 544/58 o powierzchni 22 246 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1O/00062692/3, której użytkownikiem wieczystym jest 3LP SA (dalej: "Nieruchomość"), informuje, iż w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków określonych w ww. umowie w dniu 09.05.2018r podpisana została przez 3LP SA umowa przenosząca prawo wieczystego użytkowania Nieruchomości na nabywcę, tj firmę Stillden Investments spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56 C na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży Nieruchomości.

 

Wróć

Nasi klienci