Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

25.05.2018

TIM Przegląd wyników IQ `18 - PDM Research

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły PLN 194m i były zbliżone do naszych wcześniejszych prognoz. Prowadzona przez Zarząd rozsądna polityka kosztowa przyniosla pozytywne efekty w postaci zysku netto, który po pierwszym kwartale wyniósł PLN 2.6m, znacznie przekraczając nasze ostrożne prognozy. Odczuwalne w poprzednim kwartale odpisy zapasów, zgodnie z zapowiedziami Zarządu wróciły do standardowego poziomu. Warto zwrócić uwagę na wysokie przepływy z działalnosci operacyjnej, które dodatkowo potwierdzają dobrą kondycję Grupy. Optymizm, z jakim patrzymy na TIM w roku 2018 jest związany zarówno z bardzo dobrymi wynikami pierwszego kwartału, jak i odczytami produkcji budowlano- montażowej. Ostatnie udostępnione dane wskazują, że w kwietniu produkcja budowlano-montażowa wzrosla rok do roku o 19.7% co potwierdza dobrą koniunkturę w branży. Udział przychodów zewnętrznych w strukturze 3LP wyniósł 24%, a ze wzgledu na rozpoczęty proces rozbudowy magazynu szacujemy, że na koniec roku może on wynieść nawet 30 %. Wszystkie Spółki zależne dodatnio kontrybuowały do wyników Grupy na poziomie sprzedaży i spodziewamy się utrzymania tego trendu w całym 2018 r. Konsekwentnie podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do TIM-u i przekonanie o atrakcyjności jego wyceny.

Rekomendacja - kupuj, TP: PLN 14.86

Więcej: link

 


Wróć

Nasi klienci