Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

08.06.2018

Raport bieżący z plikiem 20/2018

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka" ) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza TIM SA - Pana Krzysztofa Folty zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Dzika na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 roku (raport bieżący Spółki nr 17/2018 z dnia 17 maja 2018 roku).

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Spółka otrzymała życiorys zawodowy oraz oświadczenie złożone przez Pana Grzegorza Dzika, zgodnie z którym wyraża on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy Pana Grzegorza Dzika stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto w dniu 8 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza TIM SA - Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego zgłoszenie kandydatury Pana Leszka Mierzwy na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 roku (raport bieżący Spółki nr 17/2018 z dnia 17 maja 2018 roku).

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Spółka otrzymała życiorys zawodowy oraz oświadczenie złożone przez Pana Leszka Mierzwę, zgodnie z którym wyraża on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy Pana Leszka Mierzwy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

30587272_Grzegorz_Dzik_zyciorys_zawodowy_.pdf

30587272_Leszek_Mierzwa_zyciorys_zawodowy.pdf

 

Wróć

Nasi klienci