Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

11.06.2018

Raport bieżący z plikiem 21/2018

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki dokonał autokorekty projektu Uchwały nr 23/13.06.2018r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zwołanego na dzień 13 czerwca 2018r ( raport bieżący nr 17/2018 z dnia 17.05.2018 r , nadając ww. projektowi następującą treść:

PROJEKT UCHWAŁY NR 23/13.06.2018r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu TIM SA.

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala, iż Przewodniczącemu Komitetu Audytu TIM SA przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych ) brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Komitetu Audytu, z wyjątkiem Przewodniczącego Komitetu Audytu TIM SA przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ) brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pozostałe projekty uchwał pozostają bez zmian.

Projekty uchwał w skorygowanej, zgodnie z powyższym treści stanowią Załącznik do niniejszego raportu.

30602637_Projekty_uchwal_na_WZA_13-06-2018_po_autokorekcie_.pdf

30602637_WZOR_PELNOMOCNICTWA__FORMULARZ__-_13.06.2018r_po_autokorekcie_.pdf

 

Wróć

Nasi klienci