Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

14.06.2018

Raport bieżący z plikiem 23/2018

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołało w dniu 13 czerwca 2018 roku Pana Grzegorz Dzika oraz Pana Leszka Mierzwę na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2020.

Według oświadczeń złożonych Spółce :

- Pan Grzegorz Dzik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- Pan Grzegorz Dzik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

- Pan Leszek Mierzwa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- Pan Leszek Mierzwa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe Panów Grzegorza Dzika oraz Leszka Mierzwy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

30631968_Grzegorz_Dzik_zyciorys_zawodowy_.pdf

30631968_Leszek_Mierzwa_zyciorys_zawodowy.pdf

 

Wróć

Nasi klienci