Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

07.09.2018

Raport bieżący 36/2018

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 06 września 2018 r została poinformowana przez Norges Bank z siedzibą w Oslo, Norwegia o nabyciu przez ww. podmiot w dniu 03 września 2018 r 1 113 635 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 5,02 % w kapitale zakładowym Spółki. Nabyte przez Norges Bank akcje uprawniają do 1 113 635 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 5,02 % w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

 

Wróć

Nasi klienci