Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

11.10.2018

Raport bieżący 44/2018

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 5 października 2018 r.

1.Krzysztof Folta: 4 550 000 akcji/głosów (31,67 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów),

łącznie Ewa i Krzysztof Folta na NWZ TIM SA posiadali: 4.983.587 akcji/ głosów (34,68 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 22,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

2.Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 akcji/głosów (20,88 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

3.Fundusze reprezentowane przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ,tj.:

a)ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji - 68 014 akcji/głosów

b)ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:

•ALTUS Subfunduszu Akcji w likwidacji - 22 451 akcji/głosów

•ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji - 135 138 akcji/głosów

•ALTUS Subfunduszu Aktywnego Zarządzania w likwidacji - 5 000 akcji/głosów

•ALTUS Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w likwidacji - 10 000 akcji/głosów

•ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji - 15 000 akcji/głosów

c)ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych - 550 571 akcji/głosów

d)ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego - 399 467 akcji/głosów

e)ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych - 15 000 akcji/głosów

f)ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 - 162 272 akcji/głosów

g)ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global 2 - 30 000 akcji/głosów

h)ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji + - 61 709 akcji/głosów

i)ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych - 313 533 akcji/głosów

j)ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 - 228 718 akcji/głosów

Łącznie 2 016 873 akcji/głosów (14,04 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów

4.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 500 000 akcji/głosów

(10,43 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 6,76 % udziału

w ogólnej liczbie głosów).

5.GOVERNMENT OF NORWAY: 1 113 635 akcje/głosy (7,75 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

6.Jan Walulik: 861 401 akcji/głosów (6,00 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

7.Kazimierz Stogniew: 747 004 akcje/głosy (5,20 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

Zgodnie z listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 14 369 044 akcje, uprawniające do 14 369 044 głosów, co stanowiło udział w wysokości 64,73 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

 

Wróć

Nasi klienci