Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

06.11.2018

TIM wypłaci zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy

TIM podjął 5 listopada decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku w łącznej wysokości 22.199.200 PLN brutto, czyli 1 PLN brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 1.109.960 PLN pochodzi z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2018 r – 30.06.2018 r, zaś kwota w wysokości 21.089.240 PLN pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku uprawnionych jest 22.199.200 akcji na okaziciela TIM SA.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki TIM SA w dniu 13 grudnia 2018 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Więcej: www.comparic.pl

 

Wróć

Nasi klienci