Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

18.12.2018

Raport bieżący 53/2018

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 18 grudnia 2018 roku przymusowego wykupu akcji ("Przymusowy Wykup") Rotopino.pl S.A.. z siedzibą w Bydgoszczy ("Rotopino.pl S.A.") Spółka nabyła 87 249 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji Rotopino.pl S.A.. stanowiących 0,87% kapitału zakładowego Rotopino.pl SA. i uprawniających do wykonywania 0,87 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl S.A..

Informację o ogłoszeniu przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl S.A. Spółka podała do publicznej wiadomości w dniu 13 grudnia 2018 r w raporcie bieżącym nr 51/2018.

Po rozliczeniu Przymusowego Wykupu Spółka posiada łącznie 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów ) akcji Rotopino.pl SA., co odpowiada 100% kapitału zakładowego Rotopino.pl S.A. i uprawnia do wykonywania 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl S.A., co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl S.A..

 

Wróć

Nasi klienci